Tallers de cap de setmana

Tallers
 
Els tallers de cap de setmana ens serveixen per aprofundir sobre algun dels temes que treballem durant el curs,  aprofitant la convivència i la relació que es crea durant el cap de setmana, ens dona la possibilitat d’encarar aspectes relacionats amb el camp emocional-afectiu.
El cap de setmana ens  aporta un gran fluxe de vitalitat, que aprofitem per integrar-ho a la nostra vida.