La teràpia sistèmatica s'enfoca en la família i les seves relacions. Constitueix el punt de partida per descubrir l'origen de les nostres dolències i posar ordre

Constel·lacions familiars
 
Aquest treball va començar a desenvolupar-se fa més de 25 anys de la mà de Bert Hellinger, brindant al món terapèutic un peculiar conjunt de solucions sistèmiques per a les problemàtiques més diverses. La família i les seves relacions vitals constituïxen el punt de partida per a descobrir el fons de les nostres dolències, siguin de caràcter físic o psíquic. La mateixa família i les seves relacions es revelen també com font de sanació.
 
La nostra cultura tendeix a deslligar-se cada vegada més de la trama relacional de la família i de la xarxa familiar. L'experiència pràctica en el treball amb Constel·lacions Familiars, no obstant això, demostra que la suposició d'una personalitat autònoma és, en molts sentits, una il·lusió. Per a bé i per a mall l'individu es troba unit a la seva família a través de diverses generacions, habitualment de forma inconscient i molt mes intensa del que a primera vista se suposaria. 
 
Bert Hellinger va observar les dinàmiques que comporten identificacions i implicacions tràgiques d'una generació a la següent. En el treball de Constel·lacions Familiars, aquestes dinàmiques e implicacions surten a la llum. AL restablir les ordes de l'Amor, donant a cada membre de la família un lloc de dignitat i respecte, apareixen solucions sovint sorprenents per al benestar i alleugeriment de tots els components de la família. 
 
 
El procediment.
 
En un taller de grup, la persona que fa la seva Constel·lació tria representants per a aquelles persones que integren la seva família actual o d'origen, incloent un representant per a si mateix, i els col·loca en l'espai. A partir d'aquí el coordinador acompanya al client a la trobada amb la seva realitat, orientant-se en l'expressió corporal i emocional dels representants, i completant-la amb frases curativas o ritus de llenguatge corporal. Així es forma una nova imatge encaminada a solucions alternatives i a l'assentiment conscient a la pròpia destinació. 
 
És un mètode útil per a aquelles persones que vulguin treballar amb assumptes problemàtics de la seva vida, ja sigui de naturalesa relacional i familiar o bé pèrdues i dols, guions i pautes repetitives, trastorns i malalties greus. Interessa també a totes les persones que es dediquen a les professions d'ajuda.