Llegeix i interpreta la influència dels 12 planetes que hi ha en el sistema solar en el moment del teu naixement

Astrologia
 
Què és una carta astral?
 
Fer la Carta Astral significa agafar cada un dels planetes en els signes on transiten i a les diferents velocitats que realitzen en el seu moment de traslació i immobilitzar-los en l’instant precís de néixer una persona, animal, empresa, negoci, etc., d’aquesta manera , des d’aquest moment, cada planeta compta amb una posició concreta dins del cercle zodiacal.
A aquesta disposició s’hi ha d’afegir el mapa terrestre, que serveix per orientar el Zodíac respecte el lloc de naixement, la situació del qual ha de venir expressada en graus de longitud i latitud. Amb això podem situar els eixos Nord-Sud i Est-Oest. 
La combinació de signes, cases i planetes és el que conforma la Carta Astral. Cada carta ofereix una disposició molt particular, de la qual se’n pot extreure una interpretació que representa la psicologia i el caràcter de la persona a la qual es refereix i també qui ho vulgui les prediccions de passat, present i futur.
 
L’astrologia ens ensenya que no podem anar contra natura i si partim de la base que la naturalesa és sàvia i ens coneixem, traurem el millor de nosaltres mateixos. Ens demostra  que no és qüestió de ser ric o pobre si no de ser afortunat.