Astròloga

Fina Arimany

Astrologa de grant prestigi, amb més de 30 anys de professió.

Ha treballat a TV3 durant més de 15 anys.

Consulta a Shâla ioga des del 2009.